Eline Sourbron Logopedie Voor wie Tarieven Contacteren

Eline Sourbron

Beste bezoeker,

Welkom op de website logopedie van Eline Sourbron. Hier kan u terecht voor begeleiding en advies bij logopedie voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

In juni 2012 behaalde ik mijn master logopedische en audiologische wetenschappen aan de KULeuven. Ondertussen heb ik drie jaar praktijkervaring in een groepspraktijk in Beringen, waar ik momenteel nog deeltijds werk. Ik behandel daar vooral kinderen en jongeren met leerstoornissen, taal- en spraakproblemen en articulatiemoeilijkheden. Naast het behandelen van logopedische problemen bij kinderen, begeleid ik ook volwassenen met stemproblemen en neurologische aandoeningen.

Ik ben aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Logopedisten om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied. Daarnaast investeer ik continue in logopedisch materiaal en studiedagen om kennis te hebben van nieuwe inzichten en methodes.

Logopedie

Aanvraag logopedisch onderzoek en terugbetaling logopedische verstrekkingen:

1. Aanmelding: u kan zich telefonisch of via e-mail aanmelden om een afspraak te maken.

2. Onderzoek: voorafgaand aan het logopedisch onderzoek is er steeds een voorschrift logopedisch bilan van een geneesheer-specialist nodig.

Alvorens het onderzoek te starten vindt een anamnesegesprek plaats. Daarna volgt een diagnostisch onderzoek waarbij een niveaubepaling gedaan wordt en op zoek gegaan wordt naar de zwakke en ook de sterke punten van het kind / de volwassene. Van deze bevindingen wordt een verslag gemaakt. Na het onderzoek volgt een adviesgesprek waarin de resultaten van het onderzoek besproken worden en een advies voor verdere behandeling geformuleerd wordt.

Indien logopedische behandeling aangewezen is en er een aanvraag tot terugbetaling kan worden ingediend bij het ziekenfonds, dient u met het logopedisch verslag terug te gaan naar de geneesheer­specialist voor een voorschrift logopedische behandeling.

3. Behandeling: de behandeling start na het adviesgesprek. Bij leerstoornissen en spraak-en taalproblemen wordt de school regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen van het kind. Indien wenselijk kan een overleg op school met alle betrokken partijen plaatsvinden. Na 6 à 9 maanden volgt een hertesting om de evolutie te evalueren.

Voor wie

Kinderen:

• Leerproblemen: rekenen, lezen en schrijven
• Vertraagde taal-en spraakontwikkeling
• Taalproblemen in een meertalige opvoedingssituatie
• Articulatiestoornissen
• Afwijkende mondgewoonten: speen-en duimzuigen, open mondgedrag, infantiel slikken
• Stemstoornissen

(Jong)volwassenen:

• Stoornissen ten gevolge van een neurologische oorzaak: taalstoornissen (afasie), spraakstoornissen (dysartrie en verbale apraxie) en slikstoornissen (dysfagie)
• Stemstoornissen: stoornissen van organische aard (bv. poliepen, noduli) of habitueel foutief stemgebruik
• Optimaliseren articulatie

De behandelingen worden uitgevoerd in de praktijk, waar alle noodzakelijke voorzieningen voorhanden zijn of aan huis, in geval van zorgbehoevende personen.

Tarieven

Als geconventioneerd logopediste, hanteer ik de honoraria die vastgesteld zijn door het RIZIV. In onderstaande tabel vindt u de tarieven die gelden vanaf januari 2014.

Logopedische verstrekking

Honoraria

Tegemoetkoming

Remgeld

Aanvangsbilan per 30 min.

€ 30,87

€ 23,16

€ 7,71

Behandeling 30 min.

€ 22,05

€ 16,54

€ 5,51

Behandeling 60 min.

€ 44,11

€ 33,09

€ 11,02

Evolutiebilan 60 min

€ 44,11

€ 33,09

€ 11,02

Wanneer aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, hebt u recht op tussenkomst via het RIZIV. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan u vaak tussenkomst krijgen via de aanvullende verzekering. Het aantal beurten en het bedrag dat u per sessie terugbetaald krijgt, is per ziekenfonds en per regio verschillend.

Contact

Eline Sourbron
Wijngaardstraat 29
3740 Munsterbilzen

GSM: 0474 / 84 14 72
E-mail: eline_sourbron@msn.com